Зміївський ліцей №1

імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка

Зміївської районної ради Харківської області

«Проєктно-цільова модель науково-методичної роботи ліцею та філій в умовах реалізації експериментально-дослідницької роботи регіонального та всеукраїнського рівнів»

Зміївський ліцей №1 імені З.К. Слюсаренка має давню та славну історію. Навчальний заклад пройшов довгий шлях становлення від 1871 року (заснування закладу як прогімназії) до інноваційної діяльності у статусі опорного закладу та філій. Педагогічний колектив постійно працює над забезпеченням належних умов для якісного та ефективного функціонування освітньої системи і нараховує 98 педагогів. Вищу кваліфікаційну категорію мають 42 особи, І кваліфікаційну категорію – 22, ІІкваліфікаційну категорію – 12, категорію «спеціаліст» – 15. Педагогічне звання «учитель-методист» - 11, «старший учитель» - 22.

Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, педагогічна рада Зміївського ліцею №1 ім. З.К. Слюсаренка визначила стратегічну тему «Забезпечення якості реалізації інноваційного освітнього простору ліцею», відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи над науково-методичною темою «Освіта належного змісту і рівня через реалізацію інноваційної моделі розвитку ліцею та філій», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції освітнього процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учасників освітнього процесу, насичення освітнього простору інноваційними за своєю суттю і змістом формами методичної взаємодії, що спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи закладу за всіма напрямами, визначення результативності освітньої діяльності закладу з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Зміївський ліцей №1 імені З.К. Слюсаренка є базовим закладом у еспериментально-дослідницькій роботі всеукраїнського та регіонального рівнів, а саме:

- «Опорна школа як технологія реалізації державної політики у напрямку якісної освіти, раціонального і ефективного використання ресурсів, механізмів реформування системи загальної середньої освіти (Нова українська школа) й упорядкування шкільної мережі» (У напрямку реалізації всеукраїнського проєкту маємо значне оновлення матеріальної бази, що охоплює оформлення робочих місць учителів, встановлення інтерактивних дошок, лінгафонного обладнання, функціонування предметних цифрових лабораторій, медіатеки із підключенням до мережі Інтернет від двох провайдерів, оновлення кабінетів початкової школи відповідно до вимог Нової української школи. Такі зміни забезпечують належний рівень освітньої діяльності у ліцеї та якість самоосвітньої діяльності учителя, що неодноразово демонструвалося у ході обласних та районних педагогічних форумах);

- «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (участь у всеукраїнському та регіональному проєктах є результативною, що підтверджено досягненнями учнів та учителів у обласних медіафестивалях, під час міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій із медіаосвітньої діяльності із залученням учителів та учнів упродовж 2013-2019 років; системність роботи у даному напрямку продемонстровано у межах обласного семінару «Медіатворчість учителя та учня в межах освітнього процесу», 2018 рік)

- на підставі угоди з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України освітній процес у окремих 1-3-х класах організовується за освітнім проєктом «На крилах успіху», що реалізується у ліцеї в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня, наказ Міністерства освіти і науки України №834 від 15.07.2016 (у межах проєкту проведено щорічні всеукраїнські науково-практичні конференції для учителів початкових класів, які реалізують проєкт у різних регіонах України; творча фокус-група учителів початкових класів активно поширює практичний досвід через друковані фахові видання та відзначає значний рівень розвитку учнів початкової школи, які працюють за програмами даного проєкту);

- цільова програма ліцею «Талант плюс творчість - крок до успіху» спрямована на роботу з обдарованими учнями та сприяє системності у розвитку природничо-математичних, суспільно-гуманітарних, мистецьких нахилів учнів, всі розділи програми орієнтовані на формування предметних компетентностей обдарованих учнів та побудову методичної роботи учителів різного предметного спрямування (колективом запроваджено досвід роботи у напрямку створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих учнів здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Карпової Лариси Георгіївни, у чиїх наукових працях ми послуговуємося ідеєю створення синергетичного середовища, максимального наближеного до реальних умов навчання обдарованих учнів (реальні умови навчання – це ліцей як опорний заклад та дві філії). За матеріалами дослідження Карпової Л.Г. внесені зміни в освітній процес, план роботи Зміївського ліцею №1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, план роботи методичної ради).

Інноваційна освітня діяльність педагогічного колективу опорного закладу характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, що передбачають налаштування всіх учасників освітнього процесу на творчу співпрацю та розвиток підростаючого покоління. У межах реалізації вказаних проєктів побудована методична діяльність кожного учителя, що дає можливість окреслювати перспективи освітньої діяльності як ліцею так і філій.

Кiлькiсть переглядiв: 1137

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.