/Files/images/DSC_0334.JPG

/Files/images/slayd2_2_3.gif

Височинівська філія Рішення . Положення.

/Files/images/mCzNSdXQ-pU.jpg

Задонецька філія Рішення. Положення.


Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, методична рада освітнього округу визначила стратегічну тему «Забезпечення якості реалізації інноваційного освітнього простору закладу» відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи педагогічного колективу опорного закладу та філій над науково-методичною темою«Освіта належного змісту і рівня через реалізацію ефективної моделі розвитку закладу», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції освітнього процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учасників освітнього процесу, насичення освітнього простору інноваційними за своєю суттю і змістом формами методичної взаємодії, що спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи закладу за всіма напрямами, визначення результативності освітньої діяльності закладу з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Мета роботи педагогічного колективу освітнього округу передбачає: формування мотиваційної сфери професійно компетентної, творчої особистості педагога, розвиток й творчу самореалізацію особистості кожного учня, формування цінностей покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури і громадського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу.

Пріоритетними напрямами розвитку освітнього округу є:

· реалізація через систему науково-методичної роботи Концепції розвитку освітнього округу у розрізі Концепції Нової української школи;

· системна діяльність управлінської команди, яка забезпечує визначення стратегії і тактики завдань, прогнозування перспективного розвитку освітнього округу;

· перебудова педагогічного мислення, ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути формування креативної компетентної особистості учня.

Створення освітнього середовища через реалізацію завдань:

· аналіз діяльності освітнього округу відповідно до критеріїв оцінювання за показниками якості результатів освітнього процесу;

· забезпечення системи безперервного навчання педагогів щодо розвитку та підвищення їх професійної компетентності;

· активного запровадження концептуальних засад Нової української школи (відповідно до окреслених орієнтирів);

· моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

· формування цілісного педагогічного колективу освітнього округу;

· цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів;

· формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя з метою психологічної готовності до впровадження сертифікації;

· оптимізація діяльності педагогічного колективу у експериментально-дослідницьких проектах;

· глибокої діагностичної роботи з вивчення індивідуальних особливостей кожного учня;

· створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді опорного закладу та його філій;

· забезпечення принципів особистісно орієнтованої освіти, визнання особистості учня, педагога, керівника суб’єктом діяльності й суб’єктом взаємин;

· модернізація змісту і технологій навчального процесу на основі впровадження інформаційно-комунікативних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходів;

· забезпечення максимального розвитку мотиваційної сфери учнів 9-11-х класів в умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, творчої науково-дослідницької діяльності, оволодіння уміннями ставити перед собою та вирішувати завдання на основі широкого перенесення способів пізнання.

· оволодіння учнями уміннями самостійно організувати пізнавальну діяльність;

· забезпечення здоров’язберігаючих функцій через впровадження освітньої галузі «Фізична культура», розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

· оволодіння учнями творчим застосуванням набутих знань у нестандартних ситуаціях через вивчення профільних предметів, курсів за вибором, участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних учнівських проектах;

· виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду опорного закладу, обмін цінними методичними знахідками із учителями філій;

· збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

· творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;

· впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.

Очікуваний результат:

Якість змісту освіти у ліцеї та філіях, функціонування системи навчання і виховання, що забезпечує розвиток кожного учня, його здібностей, інтересів та стану здоров’я, формування у молодого покоління активної громадянської, національно-патріотичної позиції, прагнення до життєтворчості.

Кiлькiсть переглядiв: 2965

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.